Career

ถ้าคุณมั่นใจในความสามารถของตนเองและมีพลังในการถ่ายทอดทักษะ ให้กับเด็กๆ และกำลังมองหาโอกาสในการทำงาน เราต้องการคุณเข้าร่วมทีมงานของเรา เพื่อสร้างให้เด็กไทยทุกคนมีภูมิคุ้มกันการจมน้ำ ส่งประวัติของคุณพร้อมรูปถ่าย รวมถึงประกาศนียบัตรเกี่ยวกับกีฬาทางน้ำมาที่ swimming-teacher@hotmail.com.


คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีความกระตือรือล้นและมีพลังในการทำงาน
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่สูบบุหรี่
  • ตรงต่อเวลา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
  • ทำงานเสาร์อาทิตย์ได้

ค่าตอบแทน

  • เงินเดือน
  • ประกันสังคม
work
manta
Working-at-Manta-Kids