Regulations

Manta Kids Regulations

ภายใต้ประสบการณ์ในการทำสระว่ายน้ำเด็กเล็ก
มาหลายปี ทำให้ทราบว่าขีดความสามารถของ
เด็กทารกและเด็กเล็กกับการว่ายน้ำนั้นจะพัฒนาได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กๆได้มีการทำซ้ำ ทำบ่อยๆ และทำ
ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
เด็กๆจะเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติจากการทำซ้ำๆและก็จะทำได้เป็นธรรมชาติ เหมือนที่
เด็กฝึกนั่ง คืบ คลาน และเดิน ใช้มือหยิบจับสิ่งของ ทานข้าว หากแต่เด็กเล็กๆก็ยังมีโอกาสเจ็บป่วยและ
ผู้ปกครองยังมีภาระอีกหลายอย่าง
จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขาดเรียนในบางครั้ง เมื่อสถาบันมีจำนวนผู้ใช้บริการหลายท่าน จึงจำเป็นที่จะต้องมีกติกา (Ground Rules) กำหนดขึ้นมาให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติร่วมกันนอกเหนือไปจากที่กฎหมาย
กำหนด (Pool Rules) ดังต่อไปนี้
01
Ground Rules กติกาสำหรับสมาชิก Manta Kids
1. งดเว้นพาน้องมาเรียนว่ายน้ำทุกครั้งที่น้องไม่สบาย มีไข้ และมีแผลเปิด
2. ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนต้องวัดไข้ที่ Reception ทุกครั้ง หากมีไข้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าสถานประกอบการ
3. ผู้ปกครองต้องติดต่อเซ็นชื่อทุกครั้งก่อนลงสระที่ Reception และโดยเฉพาะสำหรับผู้ปกครองที่มา Make Up กรุณาติดต่อขอรับแถบข้อมือสีจากเจ้าหน้าที่ หลีกเลี่ยงการมาสายหลังคลาสเริ่ม
4. สำหรับเด็กคลาส Splash และ Swirl ให้ใส่ผ้าอ้อมสำหรับลงน้ำแบบใช้แล้วทิ้งสวมทับด้วยชุดว่ายน้ำเท่านั้น ส่วนผู้ปกครองสวมชุดว่ายน้ำ หากจะใส่เสื้อหรือกางเกงคลุมทับ ขอให้เป็นชุดสำหรับว่ายน้ำ เล่นเสิร์ฟ เสื้อกีฬาบอล บาส ที่ไม่มีส่วนประกอบของใยผ้าคอตตอล
5. ห้ามลงสระก่อนถึงเวลาเรียน ยกเว้นมีครูผู้สอนดูแล
6. กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำของครูผู้สอน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน้องๆ
7. ในการถ่ายภาพขณะที่มีการเรียนการสอน หลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังเรียกน้องๆในสระ และ ห้ามใช้แฟลช
8. น้องๆที่รอลงสระ ขอให้ผู้ปกครองดูแลหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำก่อนเวลาเรียน และส่งเสียงดัง ซึ่งเป็นการรบกวนและดึงความสนใจจากน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ในสระ
9. กรุณาล้างตัวให้สะอาด ขัดครีมโลชั่นออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบกรองจากการลดจำนวนคราบความมันที่ไปเกาะระบบกรองทำให้อุดตัน
10. เมื่อขึ้นจากสระขอให้ใช้ห้องน้ำ 1 ห้องต่อ 1 ครอบครัว หากผู้ปกครองประสงค์จะอาบน้ำแยกกับน้อง ขอให้รอจนน้องอาบเสร็จแล้วผู้ปกครองค่อยเข้าใช้งานต่อ หลีกเลี่ยงให้น้องอีกครอบครัวต้องยืนรอหนาว

11. ไม่ปล่อยให้น้องอยู่ตามลำพังตลอดการเข้าใช้สถานที่ Manta Kids
12. ในการเรียน 10 ครั้ง สามารถหยุดได้โดยไม่มีใบรับรองแพทย์ 3 ครั้ง เกินจากนั้นครั้งที่ 4 เป็นต้นไปต้องส่งใบรับรองแพทย์ โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่าน SMS, Line หรือ Email เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และผู้ปกครองต้องขอติดต่อ Reception เพื่อหาเวลามาเรียนชดเชย(Make up Class) ให้จบในเทอม สำหรับ Class : Splash, Swirlหากไม่จบในเทอมจำนวนครั้งที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็น Recreation Card มาใช้ใน Recreation Time ในเทอมถัดไปไม่ว่าผู้ปกครองจะลงเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อก็ตาม
13. Recreation Time เป็นการเรียนการสอนแบบฉบับของออสเตรเลีย โดยจะแยกตาม Class : Splash, Swirl มีครูผู้สอนลงสระแต่ไม่มีการเรียนการสอนแบบคลาสปกติ แต่จะจัดเป็นมุมทักษะรอบสระให้ฝึกแต่ละทักษะแยกกัน โดยมีครูผู้ฝึกสอนคอยอธิบาย แก้ไข แนะนำ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีโอกาสซักถาม ซึ่งในคลาสปกติอาจจะไม่มีเวลาได้สอบถาม โดยมีระยะเวลา 30 นาทีเช่นเดียวกัน จำกัดจำนวนคนลงครั้งละ 8 ครอบครัว
14. การเรียนชดเชย หรือ Make up Class เป็นการชดเชยตาม Class : Splash, Swirl, Swim โดยไม่แบ่ง Level ย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองทุกๆคนได้เรียนชดเชยครบตามจำนวนเงินที่ได้จ่ายค่าคอร์สมา ความสามารถของน้องผู้ที่มาเรียนชดเชยจึงอาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกันบ้างไปจากน้องๆเจ้าของตารางเวลาเดิม แต่ยังคงอยู่ในช่วงพัฒนาการวัยเดียวกันและบทเรียนที่ไม่ต่างกันมาก ดังนั้นผู้ปกครองของน้องที่มาเรียนชดเชยจึงต้องติดต่อขอรับแถบข้อมือสีจาก Reception และใส่ข้อมือผู้ปกครองลงสระ เพื่อให้ครูทราบว่าน้องมีพัฒนาการตามหรือนำน้องในคลาสนั้น เพื่อที่จะกระตุ้นพัฒนาการผ่านการสอนครั้งนั้นให้ดีที่สุดสำหรับน้องๆ และคืนแถบข้อมือที่ Reception ก่อนเดินทางกลับบ้าน
15. หากน้องมีเหตุที่ต้องหยุดเรียนเป็นเวลานาน กรุณาติดต่อ Reception

Pool Rules ระเบียบการใช้สระน้ำ
1. งดเว้นการทานอาหารก่อนลงสระ 30 นาที
2. แต่งกายลงว่ายน้ำด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาด ไม่มีโลหะเป็นส่วนประกอบ ผู้ที่ไว้ผมยาวกรุณารวบผม หากมีการดำน้ำควรใส่หมวกเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นผมหลุดอุดตันระบบกรองน้ำ
3. ไม่สวมใส่เครื่องประดับ สร้อย แหวน กำไล ต่างหู หรือนาฬิกาลงน้ำ
4. ห้ามผู้ที่มีแผลเปิด แผลถลอก ลงสระว่ายน้ำ (ทั้งแพร่เชื้อและรับเชื้อ)
5. อาบน้ำและสระผม ล้างเท้า ให้สะอาดทุกครั้งก่อนลงสระ
6. ห้ามวิ่ง เล่นผลักกัน ชกกันในน้ำหรือบนพื้นรอบๆบริเวณสระว่ายน้ำ
7. ไม่ปัสสาวะ สั่งน้ำมูก บ้วนน้ำลายและเสมหะลงในน้ำและพื้นรอบๆบริเวณสระ
8. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มใดๆรวมถึงภาชนะที่เป็นแก้วทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระ
9. พบเห็นอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย โปรกแจ้งเจ้าหน้าที่สระทราบ
10. เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบ หากทรัพย์สินสิ่งของมีค่าของสมาชิกสูญหาย
11. ช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า บริเวณรอบๆสระว่ายน้ำและในสระว่ายน้ำ
12. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบห้ามลงสระเว้นแต่มีผู้ปกครองหรือครูฝึกดูแล
13. ผู้ป่วยหรือมีโรคประจำตัว โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคเบาหวาน กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
14. ห้ามส่งเสียงดังหรือแสดงกิริยาวาจาที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่สมาชิกท่านอื่นๆ
15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือป้ายเตือนโดยเคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนอาจโดนยกเลิกสมาชิกภาพได้
16. เจ้าหน้าที่และครูประจำสระจะดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง หากเกิดเหตุอันสุดวิสัย เจ้าหน้าที่และสระว่ายน้ำจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *