Classes

6
เป้าหมายของเราคือ เน้นพัฒนาทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กที่สมวัย มุ่งให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย ทางน้ำ ผู้เรียนจะมีทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ำ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมกับลูกน้อยเพื่อ กระตุ้นพัฒนาการรอบด้านผ่านกิจกรรมในสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอน เทคนิค ที่ถูกต้อง เพราะคุณพ่อคุณแม่คือครูคนแรกและคนที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกน้อยเสมอ
โดยรูปแบบการเรียนการสอนของเราจะแบ่งตามช่วงอายุและความสามารถออกเป็น 3 ระดับ คือ
01

Manta Splash สำหรับเด็กวัย 4 เดือน ถึง 18 เดือน

02

Manta Swirl
สำหรับเด็กวัย 18 เดือน ถึง 48 เดือน

03

Manta Swim
สำหรับเด็กวัย 42 เดือน ถึง 8 ปี

Manta Splash คืออะไร ?
Strive for the first splash of your life?

โปรแกรม ของ Manta Splash มุ่งส่งเสริมพื้นฐานสำหรับการว่ายน้ำในเด็กเล็กให้แก่เด็กๆ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ทักษะรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกาย กล้ามเนื้อ มัดใหญ่ มัดเล็ก ภาษา อารมณ์ สังคม ให้ทั้งครอบครัวได้มีประสบการณ์ที่ดี กับกิจกรรม ทางน้ำ และเวลาดีดีร่วมกัน เพื่อเป็นก้าวแรกที่มีความสุขกับการเรียนรู้ของลูกน้อยกับน้ำ (Water Familiarization) โดยส่งเสริมให้ เด็ก ๆ สนุกได้ฝึกฝนและเพลิดเพลินผ่านกิจกรรม
โปรแกรม ของ Manta Splash มุ่งส่งเสริมพื้นฐานสำหรับการว่ายน้ำในเด็กเล็กให้แก่เด็กๆ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา ทักษะรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกาย กล้ามเนื้อ มัดใหญ่ มัดเล็ก ภาษา อารมณ์ สังคม ให้ทั้งครอบครัวได้มีประสบการณ์ที่ดี กับกิจกรรม ทางน้ำ และเวลาดีดีร่วมกัน เพื่อเป็นก้าวแรกที่มีความสุขกับการเรียนรู้ของลูกน้อยกับน้ำ ( Water Familiarization) โดยส่งเสริมให้ เด็ก ๆ สนุกได้ฝึกฝนและเพลิดเพลินผ่านกิจกรรม
และบทเรียนที่คัดสรรมาให้สมกับพัฒนาการเด็กวัย 4 เดือน ถึง 18 เดือน ภายในระยะเวลา 30 นาทีและฝึกฝนทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการว่ายน้ำแบบ Survival Swimming อย่างเช่นการควบคุมการหายใจ (Breath Control) การลอยตัว ( Flotation) การทรงตัว (Balance) การพัฒนาการเตะขา (Propulsion) การเคลื่อน ที่ในน้ำ (Mobility) การดำน้ำ ( Submersion) การเข้าออกจากสระ (Entries & Exit) และอีก หลายๆทักษะ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานที่ สำคัญสำหรับเด็กๆ ทุกคนก่อนที่จะพัฒนาขีดความสามารถไปต่อในโปรแกรม Manta Swirl
dot
bbbbbbbbbbbb
bb1

Manta Swirl คืออะไร ?
Swirl and turn to Survive ?

โปรแกรม ของ Manta Swirl มุ่งส่งเสริมความรู้ สำหรับการว่ายน้ำแบบเอาตัวรอด (Survival Swimming) ให้แก่เด็กๆ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางการว่ายน้ำต่อเนื่องและท้าทายขึ้นตามช่วงอายุสำหรับเด็กวัย 18 เดือน ถึง 48 เดือน ภายในระยะเวลา 30 นาที ส่งเสริม ให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถด้วยตนเองเพื่อก้าวข้ามผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้ง ร่างกาย อารมณ์ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมช่วย กันผลักดัน ให้เด็กๆได้มีโอกาสนำทักษะเดี่ยว แต่ละอย่างที่ได้ผ่านการฝึกฝนมาร้อยเรียงเชื่อมกันให้เด็กๆมีพัฒนาการทางการว่ายน้ำที่สมบูรณ์ และนำไปสู่การฝึกฝนเพื่อเอาตัวรอดในน้ำได้ นอกจากนี้เด็กๆยังได้พัฒนาความมั่นใจจนพร้อมที่จะเริ่มเรียนรู้และวางใจครู ผู้สอน และพร้อมที่จะก้าวไปสู่โปรแกรม Manta Swim
dot-2

Manta Swim คืออะไร ?
Swim to reach your final goal.

โปรแกรม ของ Manta Swim สำหรับการว่ายน้ำแบบท่าสากล ( Competitive Swimming) ให้แก่เด็กๆ โดยส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สนุกและฝึกฝนทักษะว่ายน้ำด้วยตนเองกับทีมครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญกับท่าว่ายน้ำทั้ง 4 ท่า นอกจากนี้ยังคงให้ ความสำคัญกับ Water Safety โดยกระตุ้นให้ เด็กๆใช้ร่างกายทุกส่วนและทักษะพื้นฐาน ทุกอย่างในการว่ายน้ำ ผ่านเกมส์ ที่แฝงการฝึก ทักษะให้เด็กๆไม่เบื่อ และยังส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการคิดนำ ทักษะว่ายน้ำมาใช้ในการเอาชีวิตรอดจากน้ำ โดยเพิ่มความท้าทายขึ้นตามช่วงอายุ เพลิดเพลินผ่านกิจกรรม และบทเรียนที่คัดสรร มาให้สมกับพัฒนาการเด็กวัย 42 เดือน ถึง 8 ปี ภายในระยะเวลา 50 นาที เด็กๆ จะได้ออกกำลังกายและเรียนรู้พัฒนาทักษะทางการว่ายน้ำอย่างเต็มที่ ภายใต้การดูแลที่ ปลอดภัยจากครูผู้สอน และอุปกรณ์การเรียนการสอนระดับสากล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *