matakid
Manta Kids คือ สถาบันสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ช่วงอายุ 4 เดือนถึง 8 ปี และเป็นโรงเรียนในประเทศไทยแห่งแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนในสังกัดของ Swim Australia (Registered school)
เราใช้หลักสูตรประยุกต์ของการว่ายน้ำสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กของประเทศออสเตรเลีย โดยแผนการเรียนการสอนของ Manta Kids นั้นจะช่วยสร้างทักษะการว่ายน้ำแบบพื้นฐานและการเอาตัวรอดสำหรับเด็กทารกและ เด็กเล็ก โดยใช้วิธีการกระตุ้นการพัฒนาขีดความสามารถของเด็กๆ แต่ละคนผ่านความสนุกในน้ำไปพร้อมๆ กับคุณพ่อและคุณแม่
ซึ่งแผนการสอนนี้จัดทำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากครูผู้มีประสบการณ์ระดับ Head Coach และ Course Presenter ของ Australian Swimming Coached & Teachers Association (ASCTA) และทีมครูของ Manta Kids นอกจากนั้นเรายังนำความรู้จากหลักสูตรการว่ายน้ำแบบเอาชีวิตรอด (Survival Swimming) เข้ามาเสริมเพือ่ให้เด็กๆ และผู้ปกครองมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความปลอดภัยของการใช้ชีวิตกับน้ำอีกด้วย
logo
whymantakids
มีคำถามจากคุณพ่อ คุณแม่หลายๆ คนว่า Manta Kids ต่างจากโรงเรียนสอนว่ายน้ำอื่นๆ อย่างไร? ทางทีมงานของเราขอให้คำตอบด้วยคำถามเหล่านี้นะคะ
1. เนื่องจากบทเรียนของ Manta Kids เป็นบทเรียนประยุกต์ที่เกิดจากประสบการณ์ของทีมครูผู้ฝึกสอน เราไม่ได้ใช้แค่บทเรียนพื้นฐานเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ เราจึงมีความมั่นใจในการสร้างทักษะการว่ายน้ำที่ดีที่สุดให้กับเจ้าตัวน้อย เรามีคติเล็กน้อยในใจว่า ถ้าเราผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนไม่เคยได้สอนเอง เราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสอนได้อย่างไร
2. เราไม่ได้สอนให้เจ้าตัวน้อยรู้จักแต่ความสนุกกับน้ำ แต่เรายังสอนระเบียบวินัยและความเข้าใจในการฟังคำสั่งของเด็กสำหรับการเล่นน้ำและว่ายน้ำอย่างถูกต้องด้วย
3. เราบอกตัวเราเองอยุ่เสมอว่าการว่ายน้ำไม่ใช่แค่การกระโดดลงน้ำ ดำน้ำ หรือการเคลื่อนไปข้างหน้าแบบสั้นๆ การว่ายน้ำคือการใช้เทคนิคการว่ายที่ถูกต้องและท่วงท่าที่ออกแรงน้อยแต่ได้การเคลื่อนที่มาก Manta Kids มุ่งหวังให้เจ้าตัวน้อยเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับบทเรียนที่ท้าทายตั้งแต่ Baby Swimming จนถึงการว่ายน้ำทั้ง 4 ท่า
4. เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับการเรียนว่ายน้ำของน้องๆ เจ้าหน้าที่ Reception ทางผู้บริหารทุกสาขาของ Manta Kids ได้ผ่านการอบรม Swim Australia Teacher of Babies & Toddlers ทั้งข้อเขียนและ ฝึกปฏิบัติ มีความรู้ความ และเต็มใจ ให้บริการพร้อมรับทุกคำติชมเพื่อบริการที่ดีที่สุด
5. นอกจากนั้น Manta Kids ยังให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยทางน้ำหรือ 
Water Safety โดยตลอดเวลาที่เปิดปฏิบัติการ
จะมีครูและเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมและมี
ความรู้เรื่องปฏิบัติการกู้ชีพ CPR ตลอดชั่วโมงทำงาน
news